IMMORTAL CITY

IVY ART 2018 EXHIBITION

TIANJIN BINHAI ART MUSEUM / GROUP SHOW


ANNOUNCMENT [chinese / 中文]

SEP 15 - 24, 2018

Exhibition to focus on link between art and technology

Section I:
Cheng Ran, Han Xu, He Liping, Liang Ban, Shen Linghao, Shi Haoping, Shuangfei Art Center, Xu Ziwei, Yuan Song, Zhang Quan, Zhang Yongji, Zhao Baochen. Gong Xu, Gu Shicheng, Kana, Liang Yong, Lin Xin, Liu Ying, Shao Wenhuan
Section II:
Tian Xiaolei, Wang Xiao, Xu Bazhang, Zhang Zhengying, Zhou Brown, Zhu Seal
Section III:
Burkhard von Harder, Hu Ren-mo, Long Xing Ru & Zhou Jiangshan, Lu Jiayi, Qin Lingsen, Ren Zeyu, Susan Ank Suzanne Anker, Wanduoyun, Wanxia, Wang Yefeng, Xia Hang, Xu Yibo, Yang Xin, Yu, Zhang Hui, Zhang Jiaxing, Zhang Shihao

Location:Tianjin Binhai Cultural Center Binhai Art Museum

PREVIEWS: